Scales

Autonomous-Related Self Scale (ENG) 
Kagitcibasi, C. (2013). Autonomous-Related Self. In Family, self, and human development across cultures: Theory and applications (pp.165-207). Mahwah, NJ: Erlbaum.

 

In this questionnaire there are items about you and your relationships. Please express to what extent you agree or disagree with them by marking the corresponding choice from “strongly disagree” to “strongly agree”.

 

When responding to the following items, please consider your relationships with the one(s) you are close to.

Strongly disagree Disagree Indecisive Agree Strongly agree
  1 2 3 4 5

Autonomous Self scale (9 Items; Alpha =    0.74 )

 1. People who are close to me have little influence on my decisions.
 2. I do not like a person to interfere with my life even if he/she is very close to me.
 3. I feel independent of the people who are close to me.
 4. I lead my life according to the opinions of people to whom I feel close. (R)
 5. The opinions of those who are close to me influence me on personal issues. (R)
 6. While making decisions, I consult with those who are close to me. (R)
 7. On personal issues, I accept the decisions of people to whom I feel very close. (R)
 8. I usually try to conform to the wishes of those to whom I feel very close. (R)
 9. I can easily change my decisions according to the wishes of those who are close to me. (R)

Related Self scale  (9 Items; Alpha =    0.78)

 1. I need the support of persons to whom I feel very close.
 2. I prefer to keep a certain distance in my close relationships. (R)
 3. Generally, I keep personal issues to myself. (R)
 4. The people who are close to me strongly influence my personality.
 5. I think often of those to whom I feel very close.
 6. I do not worry about what people think of me even if they are close to me. (R)
 7. Those who are close to me are my top priority.
 8. My relationships to those who are close to me make me feel peaceful and secure.
 9. I do not share personal matters with anyone, even if very close to me. (R)

Autonomous-Relational self scale (9 Items; Alpha =    0.84)

 1. It is important to have both close relationships and also to be autonomous.
 2. Even if the suggestions of those who are close are considered, the last decision should be one’s own.
 3. A person who has very close relationships cannot make his/her own decisions. (R)
 4. A person should be able to oppose the ideas of those who are close.
 5. Giving importance to the opinions of those who are close to me means ignoring my own opinions. (R)
 6. Being very close to someone prevents being independent. (R)
 7. A person can feel both independent and connected to those who are close to him/her.
 8. In order to be autonomous, one should not form close relationships. (R)
 9. A person may be attached to those who are close, and at the same time, expect respect for any differences of opinion.

 Özerk-İlişkili Benlik Ölçek  (TR)

Kagitcibasi, C. (2013). Autonomous-Related Self. In Family, self, and human development across cultures: Theory and applications (pp.165-207). Mahwah, NJ: Erlbaum.

Kagitcibasi, C. (2013). Ebeveynlik ve Özerk-İlişkili Benlik. Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi (s.184-203). Mahwah,NJ:Erlbaum.

 

Bu ankette kişilerin kendileri ve ilişkileri hakkında cümleler var. Bunların her biri hakkında ne düşündüğünüzü 1 ‘fikrime çok aykırı’dan (bana çok aykırı), 5 ‘fikrime çok uygun’a (bana çok uygun) uzanan beş şıktan birini işaretleyerek belirtiniz.

Aşağıdaki cümlelerle ilgili görüşlerinizi, kendinize çok yakın hissettiğiniz kişi veya kişilerle olan ilişkinizi düşünerek belirtin:

 

Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Emin değilim Katılıyorum Tamamen katılıyorum
  1 2 3 4 5
1.       Kendimi çok yakın hissettiğim insanların desteğine ihtiyaç duyarım. R        
2.       Kararlarımda yakınlarımın etkisi çok azdır. A        
3.       Hem yakın ilişkileri olmak, hem de özerk olmak önemlidir. AR        
4.       Çok yakın hissettiğim bir kişinin bile hayatıma karışmasından hoşlanmam. A        
5.       Yakınlarımla olan ilişkimde mesafeli olmak isterim. R   rev    
6.       Planlar yaparken yakınların önerileri dikkate alınsa bile, son karar kişiye ait olmalıdır. AR        
7.       Kendimi yakınlarımdan bağımsız hissederim. A        
8.       Hayatımı kendimi çok yakın hissettiğim kişilerin düşüncelerine göre yönlendiririm. A   rev    
9.       Çok yakın ilişkiler içindeki kişi, kendi kararlarını veremez. AR   rev    
10.   Genelde kendimle ilgili şeyleri kendime saklarım. R   rev    
11.   İnsan çok yakınlarının fikirlerine karşı çıkabilmelidir. AR        
12.   Benimle ilgili bir konuda, çok yakın hissettiğim kişilerin fikirleri beni etkiler. A   rev    
13.   Yakınlarımın düşüncelerine önem vermek, kendi düşüncelerimi gözardı etmek anlamına gelir. AR   rev    
14.   Kişiliğimin oluşmasında yakınlarımın etkisi büyüktür. R        
15.   Bir kişiye çok yakın olmak, özgür olmayı engeller. AR   rev    
16.   Kararlarımı alırken yakınlarıma danışırım. A   rev    
17.   Kendime çok yakın hissettiğim kimseler sık sık aklıma gelir. R        
18.   Bir kimse kendini hem yakınlarına bağlı, hem de özgür hissedebilir. AR        
19.   Benimle ilgili bir konuda çok yakın hissettiğim kişilerin aldığı kararlar, benim için geçerlidir. A   rev    
20.   Yakınlarımın hakkımda ne düşündüğü benim için önemli değildir. R   rev    
21.   Özerk olabilmek için yakın ilişki kurmamak gerekir. AR   rev    
22.   Yakınlarım, hayatımda en ön sıradadır. R        
23.   Genellikle kendime çok yakın hissettiğim kişilerin isteklerine uymaya çalışırım. A   rev    
24.   Yakınlarımla aramdaki bağ, kendimi huzur ve güven içinde hissetmemi sağlıyor. R        
25.   Özel hayatımı, çok yakınım olan birisiyle bile paylaşmam. R   rev    
26.   Bir kimse hem yakınlarına bağlı olabilir, hem de fikirleri ayrı olduğunda fikrine saygı duyulmasını isteyebilir. AR        
27.   Kararlarımı yakınlarımın isteklerine göre kolayca değiştirebilirim. A   rev    

İlişkili Benlik:

 1. Kendimi çok yakın hissettiğim insanların desteğine ihtiyaç duyarım.
 2. Yakınlarımla olan ilişkimde mesafeli olmak isterim. (R)
 3. Genelde kendimle ilgili şeyleri kendime saklarım. (R)
 4. Kişiliğimin oluşmasında yakınlarımın etkisi büyüktür.
 5. Kendime çok yakın hissettiğim kimseler sık sık aklıma gelir.
 6. Yakınlarımın hakkımda ne düşündüğü benim için önemli değildir. (R)
 7. Özel hayatımı, çok yakınım olan birisiyle bile paylaşmam. (R)
 8. Yakınlarımla aramdaki bağ, kendimi huzur ve güven içinde hissetmemi sağlıyor.
 9. Yakınlarım, hayatımda en ön sıradadır.

Özerk Benlik:

 1. Kararlarımda yakınlarımın etkisi çok azdır.
 2. Çok yakın hissettiğim bir kişinin bile hayatıma karışmasından hoşlanmam.
 3. Kendimi yakınlarımdan bağımsız hissederim.
 4. Hayatımı kendimi çok yakın hissettiğim kişilerin düşüncelerine göre yönlendiririm. (R)
 5. Benimle ilgili bir konuda, çok yakın hissettiğim kişilerin fikirleri beni etkiler. (R)
 6. Kararlarımı alırken yakınlarıma danışırım. (R)
 7. Benimle ilgili bir konuda çok yakın hissettiğim kişilerin aldığı kararlar, benim için geçerlidir. (R)
 8. Genellikle kendime çok yakın hissettiğim kişilerin isteklerine uymaya çalışırım. (R)
 9. Kararlarımı yakınlarımın isteklerine göre kolayca değiştirebilirim. (R)

Özerk-ilişkili Benlik:

 1. Hem yakın ilişkileri olmak, hem de özerk olmak önemlidir.
 2. Planlar yaparken yakınların önerileri dikkate alınsa bile, son karar kişiye ait olmalıdır.
 3. Çok yakın ilişkiler içindeki kişi, kendi kararlarını veremez. (R)
 4. İnsan çok yakınlarının fikirlerine karşı çıkabilmelidir.
 5. Yakınlarımın düşüncelerine önem vermek, kendi düşüncelerimi gözardı etmek anlamına gelir. (R)
 6. Bir kişiye çok yakın olmak, özgür olmayı engeller. (R)
 7. Bir kimse kendini hem yakınlarına bağlı, hem de özgür hissedebilir.
 8. Özerk olabilmek için yakın ilişki kurmamak gerekir. (R)
 9. Bir kimse hem yakınlarına bağlı olabilir, hem de fikirleri ayrı olduğunda fikrine saygı duyulmasını isteyebilir.

Özerk: Cronbach’s Alpha: 0.76

İlişkili: Cronbach’s Alpha: 0.72

Özerk-İlişkili: Cronbach’s Alpha:0.80