Home

Çetin Çelik, Ph.D.
Associate Professor of Sociology
Koç University
Rumelifeneri Yolu 34450 Sarıyer-Istanbul
Office no: SOS 152
ccelik@alumni.harvard.edu
Tel: + 90 212 338 1641