Biography and CV

Biography 

 

Ziya Öniş is Professor of International Political Economy at Koç University in Istanbul. He is the former Director of both the Center for Research on Globalization, Peace and Democratic Governance (GLODEM) (2010-2013) and the Graduate School of Social Sciences and Humanities (2006-2009) at Koç University. Prior to his appointment at Koç University, he was a faculty member in the Economics Department at Boğaziçi University. His recent research focuses on the global financial crisis and its implications for future patterns of globalization, southern varieties of capitalism, democratization dilemmas in emerging powers, the political economy of Turkey during the AKP era, new directions in Turkish foreign policy and domestic politics-foreign policy interactions.  He was elected as a Fellow of the Turkish Academy of Sciences (TÜBA) and received the prestigious TÜBİTAK Science Award in Social Sciences in 2012. Also, he received the Outstanding Faculty Award of Koç University in 2012 and received Koç University Outstanding Teaching Awards 2021. Moreover he received Kadir Has University The Outstanding Achievement Award 2023. Recently, he has received Koç University 2023-2024 Outstanding Teaching Award.

 

Biyografi

Prof. Dr. Ziya Öniş, Koç Üniversitesi’nde uluslararası politik ekonomi profesörüdür. Koç Üniversitesi Küreselleşme, Barış ve Demokratik Yönetişim Merkezi Direktörlüğü (GLODEM) (2010-2013) ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Direktörlüğü (2006-2009) görevlerinde bulunmuştur. Öniş, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümüne katılmadan önce Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Ziya Öniş’in son dönem çalışmaları liberal liberal demokrasinin krizi, küresel popülist dalga, otoriter geri dönüşler ve demokratikleşme beklentileri, liberal uluslararası düzen sonrası ortaya çıkan “ Batı-Sonrası” yeni düzen, Çin-Rusya ekseni çerçevesinde BRICS ülkelerinin genişleme süreçleri ve küresel güneyin konumu, AKP döneminde Türkiye’nin ekonomi politiği, Türk dış politikasında yeni yönelimler ve iç politika-dış politika etkileşimleri temaları üzerinde yoğunlaşmaktadır Prof. Öniş, 2012 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) üyeliğine seçilmiş, TÜBİTAK Sosyal Bilimler Bilim Ödülü ve Koç Üniversitesi Araştırmada Üstün Başarı Ödülünü almaya hak kazanmıştır. 2020-2021 yıllarında Koç Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Eğitimde Üstün Başarı Ödülü, 2023 yılında 18. Kadir Has Ödülleri çerçevesinde Üstün Başarı Ödülü ve 2024 yılında Koç Üniversitesi 2023-2024 akademik yılı Üstün Eğitmen ödüllerine layık görülmüştür. Prof. Öniş 2019 yılında ‘Government and Opposition’ dergisinde yayınlanan makalesiyle, Mustafa Kutlay ile birlikte, Elizabeth Meehan En İyi Makale Ödülü’nün ortak sahibidir.

Curriculum Vitae

Download