Book chapters

  • “Göçmenliğin Ekonomi-Politiği ve Diasporalar”, in Alptekin, M. Y (ed.) Göç Sosyolojisi, ss.175-198. İstanbul: Nobel Kitap. (Damla B. Aksel ile).
  • “Salgın ve Yoksulluk Kıskacında Kent Mültecileri ve Sağlık Hakkına Erişim”, Tiryakioğlu, M. (ed.), Afetlerle Yoksullaşma: Salgınlar, Göçler, Eşitsizlikler,  ss. 77-98. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları (Ahmet İçduygu ve Sibel Karadağ ile), 2021.
  • “Remittances”, in Ritzer, G. and Rojek, C. (eds.) The Blackwell Encyclopedia of Sociology, Newyork: Blackwell Publishing, 2021.
  • “Emek Göçü, Sınırlar ve COVID-19 Pandemisi”, Uzgören, E. ve Açar A. (der.) Küreselleşmenin Krizi Pandemi ve Uluslararası Siyaset,, ss.133-164, 2020, İstanbul: Nobel Kitap.  (Ayselin Yıldız ile).
  • “Düzensiz göçün cinsiyet halleri:  Riskler, İçerme, Yasal Statü ve Korumaya Erişim”, Kağıtçıbaşı, Ç. vd (der.), Kadın Odaklı, pp.35-54, 2016, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
  • “Negotiating Mobility, Debating Borders: Migration Diplomacy in Turkey-EU relations” in Helen Schwenken and Sabine Ruß (Eds.), New Border and Citizenship Politics, pp.44-59, 2014, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan. (co-authored with Ahmet İçduygu).
  • “Les nouvelles recherches sur la migration en Turquie: le cas de MiReKoç” in Houria Alami Mchichi (ed.) Les evolutions de la Recherche sur les Migrations Internationales au Maroc, 2011, Rabat: Amerm.