OTHER PUBLICATIONS

 1. Alphan Sennaroğlu, ’Katıhal Femtosaniye Lazerleri (Solid-State Femtosecond Lasers),’ Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi (Tübitak Science and Technology Magazine), May 2010 issue, pages 56-61.
 2. Alphan Sennaroğlu, ’50. Yılında Lazer: Kısa bir Tarihçe ve Geleceğe Bakış (50th anniversary of thelaser: a brief history and future outlook),’ Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi (Tübitak Science andTechnology Magazine), May 2010 issue, pages 26-31.
 3. Adnan Kurt ve Alphan Sennaroğlu, ‘Lazerin 50. yılı (50th anniversary of the laser),’ Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi (Tübitak Science and Technology Magazine), May 2010 issue, pages 24-25.
 4. Rıfat Rasier, Mediha Özeren, Özgür Artunay, Halil Bahçecioğlu, İsmail Seçkin, Hamit Kalaycıoğlu, Adnan Kurt, Alphan Sennaroğlu, Murat Gülsoy, ‘Saydam Korneal Keside Değişik Dalga Boylarına Sahip Kızıl Altı Laserler ile Korneal Doku Kaynağı,’ T. Oft. Gaz. 39, 340-348, 2009.
 5. İdris Kabalcı, Gönül Özen, ve Alphan Sennaroğlu, ‘Tulyum katkılı florotelürit optic camların termal,mikroyapısal ve spektroskopik özellikleri,’ İTÜ Dergisi/c Fen bilimleri, 2007.
 6. Alphan Sennaroğlu, ‘Fotonik ve Katıhal Lazerleri (Photonics and Solid-State Lasers),’ Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi (Tübitak Science and Technology Magazine), March 2007 issue, pages 40-46.
 7. Alphan Sennaroğlu, ‘Development of Novel Laser Sources,’ KU Frontier (Koç University’sResearch Magazine), February 2007 issue, pages 24-26.
 8. Alphan Sennaroğlu, ‘Özgün Kathal Lazerlerinin Geliştirilmesi,’ KÜ Fener (Koç Üniversitesi Araştırma Dergisi), Şubat 2007 sayısı, sayfa 24-26.
 9. Alphan Sennaroglu, Umit Demirbas, Mehmet Somer, Adnan Kurt, and Clifford R. Pollock, ‘KızılaltıKatıhal Laser Malzemelerinin Sentezi ve Spektroskopik İncelenmesi’ (Synthesis and SpectroscopicInvestigation of Infrared Laser Materials) Tubitak Report No. TBAG-2030 (101T051), January 2005.
 10. Alphan Sennaroglu, ‘Mücevher taşlarından laser ışını (laser light from gemstones),’ Koç University, Kule Magazine, March 2004 issue, pp. 25-27.
 11. Alphan Sennaroglu, ‘IEEE LEOS Turkey Chapter,’ IEEE LEOS Newsletter, Vol. 16, October 2002issue, p. 48 (2002).
 12. Alphan Sennaroglu ve Adnan Kurt, “Diyot Pompalı Nd:YVO4 Laserinin 1064, 1342, ve 671 nmDalgaboylarında Çalıştırılışı” (Diode-pumped operation of a Nd:YVO4 laser at 1064, 1342, and 671nm) Tubitak (The Scientific and Technical Research Council of Turkey) Report No. TBAG-1543, May 1999.
 13. 13.  Alphan Sennaroglu, “Cr4+-doped tunable solid-state lasers in the near infrared,” ARI (Springer-Verlag, 1998), Bulletin of Istanbul Technical University, Vol. 51, pp. 70-76 (1998).
 14. Alphan Sennaroglu, “Generation of ultrashort optical pulses from chromium-doped forsterite andchromium-doped yttrium aluminum garnet tunable solid-state lasers,” Ph.D. Dissertation, CornellUniversity, May 1994.
 15. Alphan Sennaroglu, “Calculation of Absorption and Emission Energies of the Perturbed Laser-ActiveColor Centers in Sodium Chloride,” M.S. Thesis, Cornell University, August 1990.